Ekumenický1. Kráľov7,44

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:44

jed­no more a pod ním dvanásť býkov,


Verš v kontexte

43 desať pod­voz­kov a desať nád­rží na pod­voz­koch, 44 jed­no more a pod ním dvanásť býkov, 45 hr­n­ce, lopaty, krh­ličky a všet­ko náčinie, ktoré zhotovil Chíram kráľovi Šalamúnovi pre Hos­podinov dom. To všet­ko bolo z lesklého bron­zu.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

44 jed­no more a dvanásť volov pod more;

Evanjelický

44 jed­no more s dvanás­timi býk­mi pod morom;

Ekumenický

44 jed­no more a pod ním dvanásť býkov,

Bible21

44 jedno Moře, dvanáct býků ne­sou­cích Moře,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček