Ekumenický1. Kráľov7,41

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:41

dva stĺpy, guľovité hlavice na vr­chole dvoch stĺpov, dva pleten­ce na za­krytie dvoch guľovitých hlavíc na vr­chole stĺpov,


Verš v kontexte

40 Chíram po­tom zhotovil kot­líky, lopaty a krh­ličky. Tak do­končil Chíram všet­ky práce, ktoré konal pre kráľa Šalamúna na Hos­podinovom dome: 41 dva stĺpy, guľovité hlavice na vr­chole dvoch stĺpov, dva pleten­ce na za­krytie dvoch guľovitých hlavíc na vr­chole stĺpov, 42 štyris­to granátových jabĺk na oba pleten­ce: dva rady granátových na každý pletenec na za­krytie dvoch guľovitých hlavíc na oboch stĺpoch,

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

41 dva stĺpy a dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch, a dve pletivá po­kryť dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch;

Evanjelický

41 dva stĺpy a gule hlavíc, ktoré boli na­vrchu dvoch stĺpov, tiež dve mriežkovania na pri­krytie dvoch gúľ hlavíc, ktoré boli na­vrchu stĺpov;

Ekumenický

41 dva stĺpy, guľovité hlavice na vr­chole dvoch stĺpov, dva pleten­ce na za­krytie dvoch guľovitých hlavíc na vr­chole stĺpov,

Bible21

41 dva sloupy, dvě kulovi­té hlavice na vr­cho­lech sloupů, dvoje mřížování pokrývající obě kulovi­té hlavice na vr­cho­lech sloupů,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček