Ekumenický1. Kráľov7,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:29

Na priečkach medzi rámami boli zo­brazené levy, býky a cherubi a na rámoch zhora i zdola levy, býky a visiace ven­ce.


Verš v kontexte

28 Pod­voz­ky sa skladali z rámu a z rámových priečok. 29 Na priečkach medzi rámami boli zo­brazené levy, býky a cherubi a na rámoch zhora i zdola levy, býky a visiace ven­ce. 30 Každý pod­vozok mal štyri bron­zové kolesá a bron­zové osi. Na štyroch rohoch mali pod nád­ržou rameno. Ramená boli uliate z druhej strany s vencami.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

29 A na tých uzavierajúcich stenách, ktoré boly medzi došticami, boli ľvi, voly a cherubi, a nad tými došticami bol svr­chu stĺpec a pod ľvami a vol­mi boly ven­ce, spravené tak, ako čo by visely.

Evanjelický

29 Na priečkach, ktoré boli medzi rámovými latami, boli levy, býky a cherubi a na rámových latách po­medzi, zhora a zdola levy, býky a visiace ven­ce.

Ekumenický

29 Na priečkach medzi rámami boli zo­brazené levy, býky a cherubi a na rámoch zhora i zdola levy, býky a visiace ven­ce.

Bible21

29 Na po­stranicích mezi rámy byly ry­ti­ny lvů, býků a che­ru­bů a na rá­mech nad lvy a býky i pod nimi byly za­věše­ny věn­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček