Ekumenický1. Kráľov7,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:18

Ďalej zhotovil granátové ja­bl­ká, a to dva rady vôkol každého pleten­ca, ktoré mali za­krývať hlavice na vr­chole stĺpov. To is­té urobil aj na druhej hlavici.


Verš v kontexte

17 Na hlavice na vr­chu stĺpov vy­hotovil pletenec v tvare mriežok, točených po­vráz­kov a re­tiazok, a to po sied­mich na jed­nu i druhú hlavicu. 18 Ďalej zhotovil granátové ja­bl­ká, a to dva rady vôkol každého pleten­ca, ktoré mali za­krývať hlavice na vr­chole stĺpov. To is­té urobil aj na druhej hlavici. 19 Hlavice na vr­chu stĺpov pred pred­sieňou mali tvar ľalie a veľkosť štyri lak­te.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

18 A tak spravil tie stĺpy a dva rady do­okola na jed­no pletivo po­kryť makovice, ktoré boly hore, zrnatých jabĺk, a tak spravil aj druhej makovici.

Evanjelický

18 Po­tom zhotovil granátové ja­bl­ká vo dvoch radoch do­okola na jed­no mriežkovanie, aby za­krývali hlavice na­vrchu stĺpov. Podob­ne urobil aj na druhej hlavici.

Ekumenický

18 Ďalej zhotovil granátové ja­bl­ká, a to dva rady vôkol každého pleten­ca, ktoré mali za­krývať hlavice na vr­chole stĺpov. To is­té urobil aj na druhej hlavici.

Bible21

18 Udělal slou­py tak, že oko­lo mřížování pokrývajícího hlavici na vrchu slou­pu byly dvě řa­dy granátových jablek. To­též udělal i s druhou hlavicí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček