Ekumenický1. Kráľov2,42

1. Kráľov 2:42

Kráľ si dal pred­volať Šimeiho a po­vedal mu: Ne­prisahal som na Hos­podina a nedal som ti výs­trahu: Ak by si sa nie­kedy vzdialil, nie­kam od­išiel, pamätaj si, že ťa určite stih­ne sm­rť? ! Ty si na to od­povedal: Slovo, ktoré som počul, je dob­ré.


Verš v kontexte

41 Šalamúnovi oznámili, že Šimei od­išiel z Jeruzalema do Gátu a vrátil sa. 42 Kráľ si dal pred­volať Šimeiho a po­vedal mu: Ne­prisahal som na Hos­podina a nedal som ti výs­trahu: Ak by si sa nie­kedy vzdialil, nie­kam od­išiel, pamätaj si, že ťa určite stih­ne sm­rť? ! Ty si na to od­povedal: Slovo, ktoré som počul, je dob­ré. 43 Prečo si teda nedod­ržal prísahu na Hos­podina a príkaz, ktorý som ti dal?

späť na 1. Kráľov, 2

Príbuzné preklady Roháček

42 Vtedy po­slal kráľ, po­volal Šimeiho a riekol mu: Či som ťa nezaviazal prísahou na Hos­podina a neosvedčil som proti tebe po­vediac, že toho dňa, ktorého vy­j­deš a poj­deš nie­kam sem alebo ta, vedz is­tot­ne, že zo­mrieš? A po­vedal si mi: To je dob­ré slovo, k­toré som počul.

Evanjelický

42 kráľ si dal za­volať Šimeího a po­vedal mu: Ne­prisahal som na Hos­podina a ne­varoval som ťa: V deň, keď vy­j­deš a pôj­deš nie­kam, ber na vedomie, že is­tot­ne zo­mrieš? Ty si mi po­vedal: Toto slovo je dob­ré, počul som.

Ekumenický

42 Kráľ si dal pred­volať Šimeiho a po­vedal mu: Ne­prisahal som na Hos­podina a nedal som ti výs­trahu: Ak by si sa nie­kedy vzdialil, nie­kam od­išiel, pamätaj si, že ťa určite stih­ne sm­rť? ! Ty si na to od­povedal: Slovo, ktoré som počul, je dob­ré.

Bible21

42 dal si ho za­vo­lat a ře­kl mu: „Ne­za­přísahal jsem tě při Hos­po­di­nu? Ne­va­roval jsem tě: ‚Buď si jist, že v den, kdy ode­jdeš a někam se vy­dáš, jis­tě zemřeš‘? Ještě jsi mi na to ře­kl: ‚Roz­ho­dl jsi dobře. Poslechnu.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček