Ekumenický1. Kráľov11,42

1. Kráľov 11:42

Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov.


Verš v kontexte

41 Os­tat­né príbehy Šalamúnove, všet­ko, čo vy­konal, i jeho múd­rosť, sú za­písané v Knihe Šalamúnových kroník. 42 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov. 43 Keď sa Šalamún uložil k svojim ot­com, po­chovali ho v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

42 A dní, ktoré kraľoval Šalamún v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom, bolo štyrid­sať rokov.

Evanjelický

42 Doba Šalamúnov­ho kraľovania v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom trvala štyrid­sať rokov.

Ekumenický

42 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov.

Bible21

42 Šalo­moun kraloval v Je­ruzalémě nad ce­lým Iz­rae­lem čtyřicet let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček