Ekumenický1. Kráľov11,35

1. Kráľov 11:35

Z rúk jeho syna však od­nímem kráľov­stvo s desiatimi kmeňmi a dám ho tebe.


Verš v kontexte

34 Kráľov­stvo mu však z rúk ne­vy­trh­nem, ale ho ponechám doživot­ne kniežaťom, pre môj­ho služob­níka Dávida, ktorého som si vy­volil a ktorý za­chovával moje pri­kázania a ustanovenia. 35 Z rúk jeho syna však od­nímem kráľov­stvo s desiatimi kmeňmi a dám ho tebe. 36 Jeho synovi ponechám jeden kmeň, aby sa tak navždy uchovala svieca môj­mu služob­níkovi Dávidovi predo mnou v Jeruzaleme, v meste, ktoré som si vy­volil, aby tam zo­stávalo moje meno.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

35 Ale vez­me kráľov­stvo z ruku jeho syna a dám ho tebe, desať po­kolení.

Evanjelický

35 Jeho synovi vez­mem kráľov­stvo, to jest desať kmeňov, a dám ho tebe.

Ekumenický

35 Z rúk jeho syna však od­nímem kráľov­stvo s desiatimi kmeňmi a dám ho tebe.

Bible21

35 Králov­ství pak vez­mu z ruky jeho sy­na. Deset kmenů dám to­bě

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček