Ekumenický1. Kráľov11,30

1. Kráľov 11:30

Tu uchopil Achija nový plášť, čo mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov.


Verš v kontexte

29 Keď raz vy­šiel Járobeám z Jeruzalema, stretol ho na ces­te šíl­sky prorok Achija. Mal na sebe nový plášť. Na poli boli len oni dvaja. 30 Tu uchopil Achija nový plášť, čo mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov. 31 Járobeámovi po­vedal: Vez­mi si desať kusov, lebo tak­to vraví Hos­podin, Boh Iz­raela: Od­trh­nem kráľov­stvo od Šalamúna a tebe dám z neho desať kmeňov.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

30 A Achiáš po­chytil nové rúcho, ktoré mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov

Evanjelický

30 Tu po­chytil Achija nový plášť, čo mal na sebe, roz­tr­hal ho na dvanásť kusov

Ekumenický

30 Tu uchopil Achija nový plášť, čo mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov.

Bible21

30 Achiáš vzal svůj nový plášť, roz­tr­hal ho na dvanáct ku­sů

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček