Ekumenický1. Kráľov11,3

1. Kráľov 11:3

Mal sedem­sto urodzených žien a tri­sto vedľajších žien. Jeho ženy mu od­vrátili srd­ce.


Verš v kontexte

2 Po­chádzali z národov, o ktorých vy­dal Hos­podin Iz­raelitom zákaz: Ne­stýkaj­te sa s nimi a ony nech sa ne­stýkajú s vami. Moh­li by na­kloniť vaše srd­ce k svojim bohom. Šalamún k nim prilipol lás­kou. 3 Mal sedem­sto urodzených žien a tri­sto vedľajších žien. Jeho ženy mu od­vrátili srd­ce. 4 Keď Šalamún zo­starel, ženy v ňom vzbudili taký záujem o iné božs­tvá, že pre­stal byť plne od­daný svoj­mu Bohu Hos­podinovi, ako bol jeho otec Dávid.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

3 A mal žien kňažní sedem­sto a ženín tri­sto, a jeho ženy na­klonily jeho srd­ce.

Evanjelický

3 Mal sedem­sto kniežacích žien a tri­sto vedľajších žien. Jeho ženy mu zvied­li srd­ce.

Ekumenický

3 Mal sedem­sto urodzených žien a tri­sto vedľajších žien. Jeho ženy mu od­vrátili srd­ce.

Bible21

3 Měl sedm set uro­zených manže­lek a tři sta konku­bín. A jeho že­ny mu od­vrá­ti­ly srd­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček