Ekumenický1. Kráľov11,29

1. Kráľov 11:29

Keď raz vy­šiel Járobeám z Jeruzalema, stretol ho na ces­te šíl­sky prorok Achija. Mal na sebe nový plášť. Na poli boli len oni dvaja.


Verš v kontexte

28 Járobeám bol veľmi schop­ný muž. Keď Šalamún videl, aký je ten mladík pracovitý, ustanovil ho za správ­cu nad všet­kou nútenou prácou Jozefov­ho domu. 29 Keď raz vy­šiel Járobeám z Jeruzalema, stretol ho na ces­te šíl­sky prorok Achija. Mal na sebe nový plášť. Na poli boli len oni dvaja. 30 Tu uchopil Achija nový plášť, čo mal na sebe, a roz­tr­hal ho na dvanásť kusov.

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

29 A stalo sa v tom čase, keď vy­šiel Jeroboám z Jeruzalema, že ho našiel Achiáš Silon­ský, prorok, na ces­te, ktorý bol za­halený do nového rúcha, a boli len sami dvaja na poli.

Evanjelický

29 Keď raz Járobeám od­išiel z Jeruzalema, stretol ho na ces­te šílon­ský prorok Achija. Bol za­halený do nového plášťa; a boli sami dvaja na poli.

Ekumenický

29 Keď raz vy­šiel Járobeám z Jeruzalema, stretol ho na ces­te šíl­sky prorok Achija. Mal na sebe nový plášť. Na poli boli len oni dvaja.

Bible21

29 Jednou, když byl Je­ro­boám na cestě z Je­ruzalé­ma, po­tkal ho pro­rok Achiáš Ší­lo­ský, ob­lečený do nového pláště. Oba tam venku byli sa­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček