Ekumenický1. Kráľov1,9

1. Kráľov 1:9

Adónija raz obetoval ov­ce, dobytok a vy­kŕmené teľce pri kameni Zóchelet, ktorý je pri prameni Rógel. Po­zval všet­kých svojich bratov, kráľových synov i všet­kých Júdov­cov v službe kráľa.


Verš v kontexte

8 No ani kňaz Cádok, ani Jehójadov syn Benája, ani prorok Nátan, ani Šimei, ani Rei, ani Dávidovi hr­dinovia neboli s Adónijom. 9 Adónija raz obetoval ov­ce, dobytok a vy­kŕmené teľce pri kameni Zóchelet, ktorý je pri prameni Rógel. Po­zval všet­kých svojich bratov, kráľových synov i všet­kých Júdov­cov v službe kráľa. 10 Proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna však ne­poz­val.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A Adoniáš na­bil oviec a volov a iného tučného dobyt­ka pri kameni Zochelet, ktorý je vedľa stud­ne Rogel, a po­volal všet­kých svojich bratov, synov kráľových, i všet­kých mužov Júdových, služob­níkov kráľových.

Evanjelický

9 Adónija obetoval ov­ce, hovädzí dobytok a vy­kŕmené teľce pri kameni Zóchelet, ktorý bol blíz­ko prameňa Rógel, a po­zval všet­kých svojich bratov, kráľových synov, aj všet­kých Júdej­cov v kráľovej službe.

Ekumenický

9 Adónija raz obetoval ov­ce, dobytok a vy­kŕmené teľce pri kameni Zóchelet, ktorý je pri prameni Rógel. Po­zval všet­kých svojich bratov, kráľových synov i všet­kých Júdov­cov v službe kráľa.

Bible21

9 Ado­niáš ode­šel obětovat ov­ce, býky a vy­kr­mená te­la­ta ke ka­meni Zo­che­let ne­dale­ko pra­mene En-rogel a se­zval tam všech­ny své bra­t­ry, králov­ské sy­ny, i všech­ny králov­ské dvořa­ny z kmene Juda.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček