Ekumenický1. Kráľov1,51

1. Kráľov 1:51

Šalamúnovi oznámili: Adónija má zrej­me strach z kráľa Šalamúna, keď sa drží rohov ol­tára a žiada: Nech mi hneď teraz kráľ Šalamún od­prisahá, že nedá sťať mečom svoj­ho služob­níka.


Verš v kontexte

50 Adónija mal zo Šalamúna strach. Vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára. 51 Šalamúnovi oznámili: Adónija má zrej­me strach z kráľa Šalamúna, keď sa drží rohov ol­tára a žiada: Nech mi hneď teraz kráľ Šalamún od­prisahá, že nedá sťať mečom svoj­ho služob­níka. 52 Šalamún od­povedal: Ak sa za­chová čest­ne, ani vlas mu z hlavy ne­spad­ne. No ak sa zis­tí, že sa pre­vinil, zo­mrie.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

51 A oznámili Šalamúnovi a riekli: Hľa, Adoniáš sa bojí kráľa Šalamúna a hľa, drží sa rohov ol­tára a hovorí: Nech mi pri­sahá dnes kráľ Šalamún, že nezabije svoj­ho služob­níka mečom.

Evanjelický

51 Vtedy oznámili Šalamúnovi: Hľa, Adónija sa bojí kráľa Šalamúna, drží sa rohov ol­tára a vraví: Nech mi pri­sahá dnes kráľ Šalamún, že ne­vydá svoj­ho služob­níka na sm­rť mečom.

Ekumenický

51 Šalamúnovi oznámili: Adónija má zrej­me strach z kráľa Šalamúna, keď sa drží rohov ol­tára a žiada: Nech mi hneď teraz kráľ Šalamún od­prisahá, že nedá sťať mečom svoj­ho služob­níka.

Bible21

51 Šalo­mou­novi bylo ozná­meno: „Hle, Ado­niáš má z krále Šalo­mou­na strach. Drží se ro­hů ol­táře a říká: ‚Ať mi dnes král Šalo­moun odpřisáh­ne, že svého služebníka nene­chá popravit!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček