Ekumenický1. Kráľov1,50

1. Kráľov 1:50

Adónija mal zo Šalamúna strach. Vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.


Verš v kontexte

49 Tu sa všet­ci Adónijovi hos­tia predesili, vstali a každý šiel svojou ces­tou. 50 Adónija mal zo Šalamúna strach. Vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára. 51 Šalamúnovi oznámili: Adónija má zrej­me strach z kráľa Šalamúna, keď sa drží rohov ol­tára a žiada: Nech mi hneď teraz kráľ Šalamún od­prisahá, že nedá sťať mečom svoj­ho služob­níka.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

50 A Adoniáš bojac sa Šalamúna vstal a od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Evanjelický

50 Aj Adónija sa bál Šalamúna; vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Ekumenický

50 Adónija mal zo Šalamúna strach. Vstal, od­išiel a chytil sa rohov ol­tára.

Bible21

50 Ado­niáš vstal a ze stra­chu před Šalo­mou­nem se běžel chy­tit ro­hů ol­táře.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček