Ekumenický1. Kráľov1,5

1. Kráľov 1:5

Chag­gitin syn Adónija sa vy­statoval: Vlád­nuť budem ja! Za­ob­staral si bojové vozy, jazd­cov a päťdesiat mužov, ktorí behali pred ním.


Verš v kontexte

4 To dievča bolo ne­obyčaj­ne krás­ne. Opat­rovalo a ob­sluhovalo kráľa, ale kráľ s ňou ne­ob­coval. 5 Chag­gitin syn Adónija sa vy­statoval: Vlád­nuť budem ja! Za­ob­staral si bojové vozy, jazd­cov a päťdesiat mužov, ktorí behali pred ním. 6 Otec mu ni­kdy ne­vyčítal: Prečo to robíš? Bol pek­nej po­stavy a narodil sa po Ab­solónovi.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A Adoniáš, syn Chag­gity, sa po­z­dvihoval a vravel: Ja budem kraľovať! A za­dovážil si vozy a jazd­cov a päťdesiatich mužov, ktorí behali pred ním.

Evanjelický

5 Adónija, Chag­gitin syn, sa po­vyšoval: Ja budem kráľom! Za­ob­staral si bojové vozy, jazd­cov a päťdesiat mužov, ktorí behávali pred ním.

Ekumenický

5 Chag­gitin syn Adónija sa vy­statoval: Vlád­nuť budem ja! Za­ob­staral si bojové vozy, jazd­cov a päťdesiat mužov, ktorí behali pred ním.

Bible21

5 Teh­dy se za­čal po­zvedat Chagi­tin syn Ado­niáš. „Kralovat budu já,“ pro­hlašoval. Opatřil si vozy a jíz­du a běhalo před ním pa­desát mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček