Ekumenický1. Kráľov1,48

1. Kráľov 1:48

a do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, že mi dnes dal vidieť ná­stup­cu na mojom tróne!


Verš v kontexte

47 Ešte aj kráľovi služob­níci prišli blaho­želať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi: Nech tvoj Boh ešte viac pre­slávi meno Šalamúna než je tvoje a nech jeho trón vy­výši ešte viac ako tvoj! Kráľ sa na lôžku uklonil 48 a do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, že mi dnes dal vidieť ná­stup­cu na mojom tróne! 49 Tu sa všet­ci Adónijovi hos­tia predesili, vstali a každý šiel svojou ces­tou.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

48 A ešte aj tak­to po­vedal kráľ: Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, ktorý dal dnes toho, ktorý by sedel na mojom tróne, a moje oči to vidia.

Evanjelický

48 a po­vedal: Požeh­naný Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý dal dnes môj­mu po­tom­kovi za­sad­núť na môj trón, takže som to mohol vidieť na vlast­né oči.

Ekumenický

48 a do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, že mi dnes dal vidieť ná­stup­cu na mojom tróne!

Bible21

48 a ře­kl: ‚Požeh­nán buď Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, který dnes před mý­ma oči­ma do­sa­dil následníka na můj trůn.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček