Ekumenický1. Kráľov1,47

1. Kráľov 1:47

Ešte aj kráľovi služob­níci prišli blaho­želať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi: Nech tvoj Boh ešte viac pre­slávi meno Šalamúna než je tvoje a nech jeho trón vy­výši ešte viac ako tvoj! Kráľ sa na lôžku uklonil


Verš v kontexte

46 Šalamún už sedí na kráľov­skom tróne. 47 Ešte aj kráľovi služob­níci prišli blaho­želať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi: Nech tvoj Boh ešte viac pre­slávi meno Šalamúna než je tvoje a nech jeho trón vy­výši ešte viac ako tvoj! Kráľ sa na lôžku uklonil 48 a do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, že mi dnes dal vidieť ná­stup­cu na mojom tróne!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

47 Áno, aj služob­níci kráľovi prišli, aby dob­rorečili nášmu pánu kráľovi Dávidovi a riek­li: Nech učiní tvoj Bôh meno Šalamúnovo ešte lepším než tvoje meno a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený tvoj trón! A kráľ sa po­klonil na po­steli.

Evanjelický

47 Ba aj kráľovi sluhovia prišli blaho­želať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi: Nech učiní tvoj Boh ešte sláv­nejším meno Šalamúnovo nad tvoje meno a nech vy­výši jeho trón nad tvoj trón. A kráľ sa uklonil na svojom lôžku

Ekumenický

47 Ešte aj kráľovi služob­níci prišli blaho­želať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi: Nech tvoj Boh ešte viac pre­slávi meno Šalamúna než je tvoje a nech jeho trón vy­výši ešte viac ako tvoj! Kráľ sa na lôžku uklonil

Bible21

47 Královi dvořané přiš­li naše­mu pánu a krá­li Davi­dovi blahopřát. Říka­li: ‚Kéž tvůj Bůh zve­le­bí Šalo­mou­novo jméno ještě více než tvé a kéž jeho trůn po­zvedne ještě více než tvůj.‘ Nato se král na loži poklo­nil

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček