Ekumenický1. Kráľov1,46

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 1:46

Šalamún už sedí na kráľov­skom tróne.


Verš v kontexte

45 Kňaz Cádok s prorokom Nátanom ho pri Gichóne po­mazali za kráľa. Od­tiaľ sa narados­tení po­brali hore, takže sa celé mes­to vzrušilo. To bol ten hluk, čo ste počuli. 46 Šalamún už sedí na kráľov­skom tróne. 47 Ešte aj kráľovi služob­níci prišli blaho­želať nášmu pánovi, kráľovi Dávidovi: Nech tvoj Boh ešte viac pre­slávi meno Šalamúna než je tvoje a nech jeho trón vy­výši ešte viac ako tvoj! Kráľ sa na lôžku uklonil

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

46 Ba už sa aj po­sadil Šalamún na tróne kráľov­stva.

Evanjelický

46 A Šalamún už aj sedí na kráľov­skom tróne.

Ekumenický

46 Šalamún už sedí na kráľov­skom tróne.

Bible21

46 Šalo­moun use­dl na králov­ský trůn.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček