Ekumenický1. Kráľov1,41

1. Kráľov 1:41

Počul to Adónija a všet­ci po­zvaní, čo boli s ním, práve vtedy, keď skončili hos­tinu. Keď Jóab počul zvuk trúby, spýtal sa: Prečo je toľko hluku v meste?


Verš v kontexte

40 Všetok ľud ho na­sledoval, hral na píšťaly a radoval sa tak hlučne, že sa zem div neroz­puk­la. 41 Počul to Adónija a všet­ci po­zvaní, čo boli s ním, práve vtedy, keď skončili hos­tinu. Keď Jóab počul zvuk trúby, spýtal sa: Prečo je toľko hluku v meste? 42 Ešte hovoril, keď zrazu prišiel Jonatán, syn kňaza Eb­jatára. Adónija mu po­vedal: Len poď, si pred­sa udat­ný muž a ne­sieš dob­rú správu.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 A počul to Adoniáš i všet­ci po­volaní, ktorí boli s ním, keď boli práve dojed­li. A keď počul Joáb zvuk trúby, po­vedal: Prečo ten zvuk mes­ta búr­livý?

Evanjelický

41 Počul to Adónija aj všet­ci po­zvaní, ktorí boli s ním, práve keď skončili hodovanie. Keď Jóáb počul hlas rohu, po­vedal: Prečo je taký roz­ruch v mes­te?

Ekumenický

41 Počul to Adónija a všet­ci po­zvaní, čo boli s ním, práve vtedy, keď skončili hos­tinu. Keď Jóab počul zvuk trúby, spýtal sa: Prečo je toľko hluku v meste?

Bible21

41 Za­s­le­chl to Ado­niáš i všich­ni jeho hosté. Právě když konči­li hosti­nu, Joáb us­lyšel zvuk be­raního ro­hu. „Co je to ve městě za hluk?“ ptal se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček