Ekumenický1. Kráľov1,4

1. Kráľov 1:4

To dievča bolo ne­obyčaj­ne krás­ne. Opat­rovalo a ob­sluhovalo kráľa, ale kráľ s ňou ne­ob­coval.


Verš v kontexte

3 Hľadali teda pek­né dievča po celom území Iz­raela, až našli Šunémčan­ku Abíšag a pri­vied­li ju ku kráľovi. 4 To dievča bolo ne­obyčaj­ne krás­ne. Opat­rovalo a ob­sluhovalo kráľa, ale kráľ s ňou ne­ob­coval. 5 Chag­gitin syn Adónija sa vy­statoval: Vlád­nuť budem ja! Za­ob­staral si bojové vozy, jazd­cov a päťdesiat mužov, ktorí behali pred ním.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 A deva bola náram­ne krás­na a opat­rovala kráľa a po­sluhovala mu, ale kráľ jej ne­poz­nal.

Evanjelický

4 Dievča bolo pre­krás­ne, stalo sa kráľovou opat­rov­níčkou, po­sluhovalo mu, ale kráľ ho ne­poz­nal.

Ekumenický

4 To dievča bolo ne­obyčaj­ne krás­ne. Opat­rovalo a ob­sluhovalo kráľa, ale kráľ s ňou ne­ob­coval.

Bible21

4 Byla to pře­krásná dívka. Ob­s­luhova­la krále, pečova­la o něj, ale král s ní nic neměl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček