Ekumenický1. Kráľov1,31

1. Kráľov 1:31

Vtedy sa Batšeba po­klonila tvárou po zem, vzdala kráľovi poc­tu a zvolala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, naveky!


Verš v kontexte

30 ešte dnes pre­sadím to, k čomu som sa ti za­viazal prísahou na Hos­podina, Boha Iz­raela, že mojím ná­stup­com, ktorý po mne za­sad­ne na môj trón, bude tvoj syn Šalamún. 31 Vtedy sa Batšeba po­klonila tvárou po zem, vzdala kráľovi poc­tu a zvolala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, naveky! 32 Po­tom kráľ Dávid pri­kázal: Za­volaj­te mi kňaza Cádoka, proroka Nátana a Jehójadov­ho syna Benáju! Keď pred neho pred­stúpili,

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 Vtedy sa sklonila Bat-šeba s­vojou tvárou k zemi a po­klonila sa kráľovi a riek­la: Nech žije môj pán kráľ Dávid na veky!

Evanjelický

31 Vtedy sa Batšeba po­klonila tvárou k zemi, vzdala kráľovi poc­tu a po­vedala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, naveky!

Ekumenický

31 Vtedy sa Batšeba po­klonila tvárou po zem, vzdala kráľovi poc­tu a zvolala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, naveky!

Bible21

31 Batše­ba padla na ko­le­na a poklo­ni­la se krá­li tváří k zemi se slovy: „David, můj pán a král, ať ži­je navěky!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček