Ekumenický1. Kráľov1,28

1. Kráľov 1:28

Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a po­vedal: Za­volaj­te mi Batšebu! Keď prišla pred kráľa, za­stala pred ním.


Verš v kontexte

27 Stalo sa tak azda z rozhodnutia môj­ho pána a kráľa? Svojich služob­níkov si ne­upovedomil o tom, kto má ako ná­stup­ca môj­ho pána a kráľa za­sad­núť na trón. 28 Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a po­vedal: Za­volaj­te mi Batšebu! Keď prišla pred kráľa, za­stala pred ním. 29 Kráľ prísažne vy­hlásil: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­kúpil zo všet­kých mojich út­rap,

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 A kráľ Dávid od­povedal a riekol: Za­volaj­te mi Bat-šebu! A voj­dúc pred kráľa stála pred kráľom.

Evanjelický

28 Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a po­vedal: Za­volaj­te mi Batšebu! Vo šla ku kráľovi a po­stavila sa pred neho.

Ekumenický

28 Vtedy sa kráľ Dávid ujal slova a po­vedal: Za­volaj­te mi Batšebu! Keď prišla pred kráľa, za­stala pred ním.

Bible21

28 „Zavo­lej­te mi Batšebu,“ od­po­věděl král David. Když přiš­la ke krá­li a po­stavi­la se před ním,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček