Ekumenický1. Kráľov1,24

1. Kráľov 1:24

Nátan sa po­tom spýtal: Môj pán a kráľ, ty si to po­vedal: Adónija sa stane mojím ná­stup­com a za­sad­ne na môj trón?


Verš v kontexte

23 Kráľovi oznámili: Je tu prorok Nátan. Keď pred­stúpil pred kráľa, po­klonil sa mu tvárou po zem. 24 Nátan sa po­tom spýtal: Môj pán a kráľ, ty si to po­vedal: Adónija sa stane mojím ná­stup­com a za­sad­ne na môj trón? 25 Dnes totiž od­išiel dolu a obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval si všet­kých kráľov­ských synov, veliteľov voj­ska i kňaza Eb­jatára; tí tam v jeho prítom­nos­ti jedia, pijú a volajú: Nech žije kráľ Adónija!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A Nátan po­vedal: Môj pán kráľ, či si ty po­vedal: Adoniáš bude kraľovať po mne a on bude sedieť na mojom tróne?

Evanjelický

24 a po­vedal: Pane môj, kráľ, či si ty po­vedal: Adónija bude kráľom po mne, on za­sad­ne na môj trón?

Ekumenický

24 Nátan sa po­tom spýtal: Môj pán a kráľ, ty si to po­vedal: Adónija sa stane mojím ná­stup­com a za­sad­ne na môj trón?

Bible21

24 a ře­kl: „Můj pane a krá­li, pro­hlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Ado­niáš; na můj trůn usedne on‘?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček