Ekumenický1. Kráľov1,19

1. Kráľov 1:19

Obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­jatára, veliteľa voj­ska Jóaba, no tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.


Verš v kontexte

18 Teraz sa však stal kráľom Adónija a ty, môj pán a kráľ, o tom ani ne­vieš. 19 Obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­jatára, veliteľa voj­ska Jóaba, no tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val. 20 K tebe sa upínajú oči celého Iz­raela, môj pán a kráľ, aby si im oznámil, kto za­sad­ne ako ná­stup­ca na trón môj­ho pána a kráľa.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Na­bil volov a vy­tučeného s­tat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových aj Ebiatára, kňaza, i Joába, veliteľa voj­ska, ale Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal.

Evanjelický

19 Obetoval aj mnoho býkov, vy­kŕmených teliat a oviec a po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­játára i veliteľa voj­ska Jóába, ale tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

Ekumenický

19 Obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­jatára, veliteľa voj­ska Jóaba, no tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

Bible21

19 Obětoval ov­ce, vy­kr­mená te­la­ta a množství sko­tu a se­zval tam všech­ny králov­ské syny i kněze Abi­a­ta­ra a ve­li­te­le voj­s­ka Joá­ba, ale tvého služebníka Šalo­mou­na ne­po­zval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček