Ekumenický1. Kráľov1,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 1:18

Teraz sa však stal kráľom Adónija a ty, môj pán a kráľ, o tom ani ne­vieš.


Verš v kontexte

17 Od­povedala mu: Pane môj, pri­sahal si pred­sa svojej služob­nici na svoj­ho Boha Hos­podina: Tvoj syn Šalamún sa stane po mne kráľom, on za­sad­ne na môj trón. 18 Teraz sa však stal kráľom Adónija a ty, môj pán a kráľ, o tom ani ne­vieš. 19 Obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­jatára, veliteľa voj­ska Jóaba, no tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A teraz hľa, Adoniáš kraľuje, a teraz ty, môj pán kráľ, ne­vieš o tom.

Evanjelický

18 A teraz sa stal kráľom Adónija, a ty, môj pán a kráľ, o tom ani ne­vieš.

Ekumenický

18 Teraz sa však stal kráľom Adónija a ty, môj pán a kráľ, o tom ani ne­vieš.

Bible21

18 A hle, teď kraluje Ado­niáš, a ty, můj králov­ský pane, o tom ani ne­víš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček