Ekumenický1. Kráľov1,14

1. Kráľov 1:14

Kým sa tam budeš zhovárať s kráľom, prídem za tebou a po­tvr­dím tvoje slová.


Verš v kontexte

13 Choď, záj­di ku kráľovi Dávidovi a spýtaj sa ho: Či kráľ, môj pán, ne­prisahal svojej služob­nici: Tvoj syn Šalamún bude po mne kráľom a on za­sad­ne na môj trón? Prečo sa stal teda kráľom Adónija? 14 Kým sa tam budeš zhovárať s kráľom, prídem za tebou a po­tvr­dím tvoje slová. 15 Nato sa Batšeba odo­brala do izby ku kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunémčan­ka Abíšag ho opat­rovala.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A hľa, kým ty tam budeš ešte hovoriť s kráľom, voj­dem ja za tebou a do­pl­ním tvoje slová.

Evanjelický

14 Kým sa ty budeš zhovárať s kráľom, vstúpim aj ja za tebou a po­tvr­dím tvoje slová.

Ekumenický

14 Kým sa tam budeš zhovárať s kráľom, prídem za tebou a po­tvr­dím tvoje slová.

Bible21

14 Za­tím­co bu­deš mlu­vit s králem, při­jdu tam za te­bou a tvá slova potvrdím.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček