Ekumenický1. Kráľov1,10

1. Kráľov 1:10

Proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna však ne­poz­val.


Verš v kontexte

9 Adónija raz obetoval ov­ce, dobytok a vy­kŕmené teľce pri kameni Zóchelet, ktorý je pri prameni Rógel. Po­zval všet­kých svojich bratov, kráľových synov i všet­kých Júdov­cov v službe kráľa. 10 Proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna však ne­poz­val. 11 Nátan po­vedal Šalamúnovej mat­ke Batšebe: Ne­počula si, že Chag­gitin syn Adónija sa bez vedomia nášho pána, Dávida, stal kráľom?

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale proroka Nátana a Benai­áša a hr­dinov ani Šalamúna, svoj­ho brata, ne­povolal.

Evanjelický

10 Ale proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna ne­poz­val.

Ekumenický

10 Proroka Nátana, Benáju, hr­dinov a svoj­ho brata Šalamúna však ne­poz­val.

Bible21

10 Pro­roka Náta­na, Benajáše, přední bo­jovníky, ba ani svého bra­t­ra Šalo­mou­na ale ne­po­zval.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček