Ekumenický1. Korintským6,8

1. Korintským 6:8

Ba na­opak: Vy kriv­díte a škodíte bratom!


Verš v kontexte

7 Veď už to je vaša pre­hra, že máte medzi sebou súd­ne spory. Prečo radšej ne­znášate kriv­du? Prečo radšej ne­tr­píte škodu? 8 Ba na­opak: Vy kriv­díte a škodíte bratom! 9 Ne­viete vari, že ne­spravod­liví nebudú dedičmi Božieho kráľov­stva? Ne­mýľte sa! Ani smil­níci, ani mod­los­lužob­níci, ani cudzoložníci, ani pros­titúti mužov, ani ich súložníci,

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom!

Evanjelický

8 Ale vy kriv­díte a škodíte, a to bratom!

Ekumenický

8 Ba na­opak: Vy kriv­díte a škodíte bratom!

Bible21

8 Vy ale křiv­dí­te a škodí­te, a to vlastním bra­trům!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček