Ekumenický1. Korintským6,7

1. Korintským 6:7

Veď už to je vaša pre­hra, že máte medzi sebou súd­ne spory. Prečo radšej ne­znášate kriv­du? Prečo radšej ne­tr­píte škodu?


Verš v kontexte

6 Ale brat sa súdi s bratom, a k tomu ešte pred ne­veriacimi! 7 Veď už to je vaša pre­hra, že máte medzi sebou súd­ne spory. Prečo radšej ne­znášate kriv­du? Prečo radšej ne­tr­píte škodu? 8 Ba na­opak: Vy kriv­díte a škodíte bratom!

späť na 1. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 Už je tedy cel­kom nedos­tatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej ne­tr­píte kriv­dy? Prečo radšej nenesiete škody?

Evanjelický

7 Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo ne­tr­píte radšej kriv­du? Prečo ne­znášate radšej škodu?

Ekumenický

7 Veď už to je vaša pre­hra, že máte medzi sebou súd­ne spory. Prečo radšej ne­znášate kriv­du? Prečo radšej ne­tr­píte škodu?

Bible21

7 Už vůbec to, že se spo­lu soudí­te, je vaše pro­hra. Pro­č radě­ji ne­s­náší­te křiv­du? Pro­č radě­ji netrpí­te ško­du?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček