Ekumenický1. Korintským5,9

1. Korintským 5:9

V liste som vám na­písal, aby ste sa ne­stýkali so smil­ník­mi.


Verš v kontexte

8 Sláv­me teda sviat­ky nie so starým kvasom ani s kvasom zla a nešľachet­nos­ti, ale s nekvaseným chlebom čis­toty a prav­dy. 9 V liste som vám na­písal, aby ste sa ne­stýkali so smil­ník­mi. 10 Nie však vôbec so smil­ník­mi toh­to sveta či s lakomcami, vy­dieračmi a mod­los­lužob­ník­mi, veď to by ste museli odísť zo sveta.

späť na 1. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Písal som vám v lis­te, aby ste sa ne­miešali so smil­ník­mi,

Evanjelický

9 Na­písal som vám v lis­te, aby ste sa ne­stýkali so smil­ník­mi;

Ekumenický

9 V liste som vám na­písal, aby ste sa ne­stýkali so smil­ník­mi.

Bible21

9 V do­pisu jsem vám na­psal, abys­te se ne­stýka­li se smilníky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček