Ekumenický1. Korintským5,4

1. Korintským 5:4

treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stret­neme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša


Verš v kontexte

3 Ja sám, hoci teles­ne vzdialený, no duchom prítom­ný, už som — akoby prítom­ný — roz­hodol, že toho, čo to urobil, 4 treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stret­neme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša 5 vy­dať satanovi na záhubu tela, aby bol duch v Pánov deň za­chránený.

späť na 1. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 v mene našeho Pána Ježiša Kris­ta, keď sa sídete i s mojím duchom, s mocou našeho Pána Ježiša Kris­ta,

Evanjelický

4 zíďme sa v mene Pána Ježiša, vy a môj duch s mocou nášho Pána Ježiša,

Ekumenický

4 treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stret­neme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša

Bible21

4 Až se shro­máždí­te ve jménu naše­ho Pá­na Ježíše, budu v du­chu s vá­mi a bude s vá­mi moc naše­ho Pá­na Ježíše.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček