Ekumenický1. Korintským5,3

1. Korintským 5:3

Ja sám, hoci teles­ne vzdialený, no duchom prítom­ný, už som — akoby prítom­ný — roz­hodol, že toho, čo to urobil,


Verš v kontexte

2 A vy sa ešte vy­statujete, nie aby ste sa radšej rmútili a vy­lúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu do­pus­til. 3 Ja sám, hoci teles­ne vzdialený, no duchom prítom­ný, už som — akoby prítom­ný — roz­hodol, že toho, čo to urobil, 4 treba v mene nášho Pána Ježiša, keď sa stret­neme vy a môj duch, s mocou nášho Pána Ježiša

späť na 1. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo ja hoci ne­prítom­ný telom, ale prítom­ný duchom, už som usúdil, ako čo by som bol prítom­ný, toho, ktorý to tak spáchal,

Evanjelický

3 Ja totiž, hoci teles­ne vzdialený, ale duchom prítom­ný, už som roz­súdil, ako keby som bol prítom­ný:

Ekumenický

3 Ja sám, hoci teles­ne vzdialený, no duchom prítom­ný, už som — akoby prítom­ný — roz­hodol, že toho, čo to urobil,

Bible21

3 Ačko­li jsem od vás tělem dale­ko, v du­chu jsem s vá­mi a ohledně to­ho, kdo to spá­chal, jsem již roz­ho­dl, jako bych byl příto­men:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček