Ekumenický1. Korintským14,9

1. Korintským 14:9

Tak aj vy, ak ne­vydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno po­znať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vet­ra.


Verš v kontexte

8 Veď ak poľnica za­znie nejas­ne, kto sa bude chys­tať do boja? 9 Tak aj vy, ak ne­vydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno po­znať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vet­ra. 10 Vo svete je pred­sa toľko roz­ličných jazykov, a ani jeden nie je bez slov.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

9 Tak aj vy, keď ste jazykom ne­vydali srozumiteľného slova, jako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Lebo budete hovoriť do po­vet­ria.

Evanjelický

9 Tak aj vy, ak ne­vydáte jazykom zrozumiteľné slovo, kto bude vedieť, čo hovoríte? Budete hovoriť len do vet­ra.

Ekumenický

9 Tak aj vy, ak ne­vydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno po­znať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vet­ra.

Bible21

9 Stejné je to s vá­mi: ne­vy­dá-li váš jazyk sro­zu­mi­telné slovo, jak má kdo po­znat, co se říká? Vž­dyť bu­dete mlu­vit do vět­ru!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček