Ekumenický1. Korintským14,7

1. Korintským 14:7

Podob­ne ako neživé nás­troje, ktoré vy­dávajú zvuk, či už flau­ta alebo citara: keby ne­vydávali roz­diel­ne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flau­te a čo na citare?


Verš v kontexte

6 Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazyk­mi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia ani po­znania, ani proroc­tvom, ani učením? 7 Podob­ne ako neživé nás­troje, ktoré vy­dávajú zvuk, či už flau­ta alebo citara: keby ne­vydávali roz­diel­ne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flau­te a čo na citare? 8 Veď ak poľnica za­znie nejas­ne, kto sa bude chys­tať do boja?

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

7 Veď aj bez­dušné veci, vy­dávajúce zvuk, buď píšťala buď har­fa, keby nedaly roz­diel­neho zvuku, jakože sa bude vedieť, čo sa pís­ka alebo hrá?

Evanjelický

7 Veď aj neživé nás­troje, ktoré vy­dávajú zvuk, či je to flau­ta či citara, ak by ne­vydávali roz­diel­ne zvuky, ako by sme vedeli, čo sa hrá na flau­te a čo na citare?

Ekumenický

7 Podob­ne ako neživé nás­troje, ktoré vy­dávajú zvuk, či už flau­ta alebo citara: keby ne­vydávali roz­diel­ne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flau­te a čo na citare?

Bible21

7 Podobné je to s neživý­mi hu­dební­mi nástro­ji, jako je flét­na nebo ly­ra: pokud ne­vy­dají jasné tó­ny, jak má kdo po­znat, co se hraje?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček