Ekumenický1. Korintským14,6

1. Korintským 14:6

Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazyk­mi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia ani po­znania, ani proroc­tvom, ani učením?


Verš v kontexte

5 Chcem však, aby ste všet­ci hovorili jazyk­mi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazyk­mi — iba ak by to aj vy­kladal, aby sa budovala cir­kev. 6 Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazyk­mi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia ani po­znania, ani proroc­tvom, ani učením? 7 Podob­ne ako neživé nás­troje, ktoré vy­dávajú zvuk, či už flau­ta alebo citara: keby ne­vydávali roz­diel­ne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flau­te a čo na citare?

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

6 No, teraz, bratia, keby som prišiel k vám hovoriac jazyk­mi, čo by som vám pros­pel, keby som vám nehovoril buď zjavením buď známosťou buď proroc­tvom buď učením?

Evanjelický

6 A pre­to, bratia, čo by som vám osožil, keby som prišiel k vám a hovoril jazyk­mi, a nehovoril vám alebo slovami zjavenia alebo po­znania alebo proroc­tva alebo učenia?

Ekumenický

6 Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazyk­mi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia ani po­znania, ani proroc­tvom, ani učením?

Bible21

6 Co kdybych k vám, bratři, přišel a mlu­vil v jazycích? K če­mu vám bu­du, pokud vám neřeknu nějaké zje­vení, po­znání, pro­ro­ctví či učení?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček