Ekumenický1. Korintským14,4

1. Korintským 14:4

Kto hovorí jazyk­mi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cir­kev.


Verš v kontexte

3 Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, po­vzbudzuje a po­tešuje. 4 Kto hovorí jazyk­mi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cir­kev. 5 Chcem však, aby ste všet­ci hovorili jazyk­mi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazyk­mi — iba ak by to aj vy­kladal, aby sa budovala cir­kev.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba; ale ten, kto prorokuje, vzdeláva cir­kev.

Evanjelický

4 Kto jazykom hovorí, seba buduje, ale kto prorokuje, cir­kev buduje.

Ekumenický

4 Kto hovorí jazyk­mi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cir­kev.

Bible21

4 Kdo mluví v jazycích, po­si­lu­je sám se­be, ale kdo pro­ro­kuje, po­si­lu­je církev.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček