Ekumenický1. Korintským14,37

1. Korintským 14:37

Ak si nie­kto mys­lí, že je prorok alebo ob­darovaný Duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz.


Verš v kontexte

36 Či od vás vy­šlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo? 37 Ak si nie­kto mys­lí, že je prorok alebo ob­darovaný Duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. 38 Kto to však ne­vie, nech ne­vie.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

37 Ak nie­kto mys­lí o sebe, že je prorok alebo duchov­ný, nech po­zná dob­re, čo vám píšem, že sú to pri­kázania Pánove.

Evanjelický

37 Ak sa nie­kto naz­dáva, že je prorok, alebo duchov­ný, nech vie, že je príkaz Pánov, čo vám píšem.

Ekumenický

37 Ak si nie­kto mys­lí, že je prorok alebo ob­darovaný Duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz.

Bible21

37 Kdo si mys­lí, že je pro­rok nebo du­chovní, měl by po­znat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček