Ekumenický1. Korintským14,35

1. Korintským 14:35

Ak sa však chcú niečo na­učiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je ne­slušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila.


Verš v kontexte

34 ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú pod­riadené, ako to hovorí aj zákon. 35 Ak sa však chcú niečo na­učiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je ne­slušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. 36 Či od vás vy­šlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo?

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

35 A jest­li sa chcú niečo na­učiť, nech sa doma pýtajú svojich vlast­ných mužov, lebo je mrz­ká vec žene hovoriť v sbore.

Evanjelický

35 Ak sa však chcú niečomu na­učiť, nech sa doma spýtajú vlast­ných mužov, lebo je ne­slušné, keď žena hovorí v cir­kev­nom zhromaždení.

Ekumenický

35 Ak sa však chcú niečo na­učiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je ne­slušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila.

Bible21

35 Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manže­lů. Je to pře­ce ostuda, když že­na při shro­máždění po­vídá.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček