Ekumenický1. Korintským14,31

1. Korintským 14:31

Lebo po jed­nom môžete všet­ci prorokovať, aby sa všet­ci po­učili a aby všet­ci boli po­vzbudení.


Verš v kontexte

30 Ak by sa však inému, čo tam sedí, do­stalo zjavenia, pr­vý nech sa odm­lčí. 31 Lebo po jed­nom môžete všet­ci prorokovať, aby sa všet­ci po­učili a aby všet­ci boli po­vzbudení. 32 Duchovia prorokov sa pod­riaďujú prorokom;

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

31 Lebo po jed­nom môžete všet­ci prorokovať, aby sa všet­ci učili a všet­ci sa po­tešovali

Evanjelický

31 Lebo všet­ci môžete po jed­nom prorokovať, aby sa všet­ci po­učili a všet­ci po­vzbudili.

Ekumenický

31 Lebo po jed­nom môžete všet­ci prorokovať, aby sa všet­ci po­učili a aby všet­ci boli po­vzbudení.

Bible21

31 Můžete pře­ce je­den po druhém pro­ro­kovat všich­ni, aby se všem do­stalo poučení a po­vzbu­zení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček