Ekumenický1. Korintským14,3

1. Korintským 14:3

Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, po­vzbudzuje a po­tešuje.


Verš v kontexte

2 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Ni­kto mu totiž nerozumie, mocou Ducha hovorí tajom­stvá. 3 Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, po­vzbudzuje a po­tešuje. 4 Kto hovorí jazyk­mi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cir­kev.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

3 No, ten, kto prorokuje, hovorí ľuďom na vzdelanie, na­pomenutie a po­tešenie.

Evanjelický

3 ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, na­pomína a po­tešuje.

Ekumenický

3 Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, po­vzbudzuje a po­tešuje.

Bible21

3 Ten, kdo pro­ro­kuje, však mluví k li­dem, aby je po­sí­lil, po­vzbu­dil a po­těšil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček