Ekumenický1. Korintským14,24

1. Korintským 14:24

Keby však všet­ci prorokovali a vstúpil by nie­kto ne­veriaci alebo jed­noduchý človek, všet­ci by ho usvedčovali, všet­ci po­sudzovali.


Verš v kontexte

23 Keby sa teda celá cir­kev zišla na tom is­tom mies­te a všet­ci by hovorili jazyk­mi a prišli by tam jed­noduchí ľudia alebo ne­veriaci, ne­povedali by, že šaliete? 24 Keby však všet­ci prorokovali a vstúpil by nie­kto ne­veriaci alebo jed­noduchý človek, všet­ci by ho usvedčovali, všet­ci po­sudzovali. 25 Skryté veci jeho srd­ca sa stanú zjav­nými, a tak pad­ne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vy­znávať: Na­ozaj je Boh medzi vami!

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale keby všet­ci prorokovali, a vošiel by nie­kto ne­veriaci alebo pros­tý, bude káravo usviedčaný od všet­kých, súdený od všet­kých,

Evanjelický

24 Keby však všet­ci prorokovali, a prišiel by ne­veriaci alebo pros­tý, všet­ci ho pre­svedčia, všet­ci ho po­súdia,

Ekumenický

24 Keby však všet­ci prorokovali a vstúpil by nie­kto ne­veriaci alebo jed­noduchý človek, všet­ci by ho usvedčovali, všet­ci po­sudzovali.

Bible21

24 Když ale bu­dou všich­ni pro­ro­kovat a při­jde někdo ne­věřící nebo ne­za­svěcený, bude tím vším přesvědčován a usvědčován.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček