Ekumenický1. Korintským14,23

1. Korintským 14:23

Keby sa teda celá cir­kev zišla na tom is­tom mies­te a všet­ci by hovorili jazyk­mi a prišli by tam jed­noduchí ľudia alebo ne­veriaci, ne­povedali by, že šaliete?


Verš v kontexte

22 A jazyky nie sú znamením pre veriacich, ale pre ne­veriacich, no dar proroc­tva nie je pre ne­veriacich, ale pre veriacich. 23 Keby sa teda celá cir­kev zišla na tom is­tom mies­te a všet­ci by hovorili jazyk­mi a prišli by tam jed­noduchí ľudia alebo ne­veriaci, ne­povedali by, že šaliete? 24 Keby však všet­ci prorokovali a vstúpil by nie­kto ne­veriaci alebo jed­noduchý človek, všet­ci by ho usvedčovali, všet­ci po­sudzovali.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

23 Keby sa tedy do­ved­na sišiel celý sbor, a všet­ci by hovorili jazyk­mi, a vošli by ta prostí ľudia, ktorí sa nerozumejú do vecí, alebo ne­veriaci, či ne­povedia, že bláz­nite?

Evanjelický

23 Keby sa tak celý cir­kev­ný zbor zišiel na tom is­tom mies­te a všet­ci by hovorili jazyk­mi, a prišli by tam pros­tí alebo ne­veriaci, či ne­povedia, že blaz­niete?

Ekumenický

23 Keby sa teda celá cir­kev zišla na tom is­tom mies­te a všet­ci by hovorili jazyk­mi a prišli by tam jed­noduchí ľudia alebo ne­veriaci, ne­povedali by, že šaliete?

Bible21

23 Co kdy­by na spo­lečném shro­máždění církve všich­ni mlu­vi­li v jazycích? Když tam při­jdou ne­za­svěcení nebo ne­věřící, neřeknou snad, že blouzní­te?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček