Ekumenický1. Korintským14,22

1. Korintským 14:22

A jazyky nie sú znamením pre veriacich, ale pre ne­veriacich, no dar proroc­tva nie je pre ne­veriacich, ale pre veriacich.


Verš v kontexte

21 V zákone je na­písané: Cudzími jazyk­mi a perami cudzin­cov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma ne­počúv­nu, 22 A jazyky nie sú znamením pre veriacich, ale pre ne­veriacich, no dar proroc­tva nie je pre ne­veriacich, ale pre veriacich. 23 Keby sa teda celá cir­kev zišla na tom is­tom mies­te a všet­ci by hovorili jazyk­mi a prišli by tam jed­noduchí ľudia alebo ne­veriaci, ne­povedali by, že šaliete?

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

22 Takže jazyky sú na znamenie, a nie tým, ktorí veria, ale ne­veriacim; a proroc­tvo nie ne­veriacim, ale tým, ktorí veria.

Evanjelický

22 Pre­to sú jazyky znamením nie pre veriacich, ale pre ne­veriacich, a prorokovanie nie je pre ne­veriacich, ale pre veriacich.

Ekumenický

22 A jazyky nie sú znamením pre veriacich, ale pre ne­veriacich, no dar proroc­tva nie je pre ne­veriacich, ale pre veriacich.

Bible21

22 Jazyky tedy nejsou zna­mením pro věřící, ale pro ne­věřící; pro­ro­ctví naopak není pro ne­věřící, ale pro věřící.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček