Ekumenický1. Korintským14,2

1. Korintským 14:2

Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Ni­kto mu totiž nerozumie, mocou Ducha hovorí tajom­stvá.


Verš v kontexte

1 Usiluj­te sa o lásku, no hor­livo hľadaj­te aj duchov­né dary, naj­mä však aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Ni­kto mu totiž nerozumie, mocou Ducha hovorí tajom­stvá. 3 Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, po­vzbudzuje a po­tešuje.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo ni­kto nerozumie, ale duchom hovorí tajom­stvá.

Evanjelický

2 Lebo kto hovorí jazykom , nehovorí ľuďom, ale Bohu. Ni­kto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajom­stvá;

Ekumenický

2 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Ni­kto mu totiž nerozumie, mocou Ducha hovorí tajom­stvá.

Bible21

2 Kdo mluví v jazycích, ne­mluví to­tiž k li­dem, ale k Bo­hu. Je pu­zen Du­chem, ale nikdo mu ne­ro­zumí; co říká, zůstává tajem­stvím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček