Ekumenický1. Korintským14,17

1. Korintským 14:17

Ty síce krás­ne dob­rorečíš, ale iný sa tým nebuduje.


Verš v kontexte

16 Lebo ak dob­rorečíš duchom, ako po­tom môže jed­noduchý človek na tvoje dob­rorečenie od­povedať: Amen! ? Veď ne­vie, čo hovoríš. 17 Ty síce krás­ne dob­rorečíš, ale iný sa tým nebuduje. 18 Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazyk­mi ako vy všet­ci;

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo ty síce dob­re ďakuješ, ale druhý sa ne­vzdeláva.

Evanjelický

17 Ty, prav­da, krás­ne dob­rorečíš, ale iný sa tým ne­vzdeláva.

Ekumenický

17 Ty síce krás­ne dob­rorečíš, ale iný sa tým nebuduje.

Bible21

17 Dě­kuješ sice krásně, ale druhým to ne­po­máhá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček