Ekumenický1. Korintským14,12

1. Korintským 14:12

Tak aj vy, keďže sa hor­livo usilujete o duchovné dary, usiluj­te sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cir­kvi.


Verš v kontexte

11 Ak však ne­poz­nám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzin­com, a ten, čo hovorí, bude cudzin­com pre mňa. 12 Tak aj vy, keďže sa hor­livo usilujete o duchovné dary, usiluj­te sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cir­kvi. 13 Pre­to ten, kto hovorí jazyk­mi, nech sa mod­lí, aby vy­kladal.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 Tak aj vy, pre­to že ste hor­liv­cami za duchovné dary, na vzdelanie cir­kvi hľadaj­te, aby ste hoj­neli.

Evanjelický

12 Tak aj vy, keďže hor­líte za duchov­né dary, hľaďte, aby ste sa roz­hojňovali v nich na budovanie cir­kvi.

Ekumenický

12 Tak aj vy, keďže sa hor­livo usilujete o duchovné dary, usiluj­te sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cir­kvi.

Bible21

12 Stejné je to s vá­mi. Když jste tedy tak hor­liví po du­chovních da­rech, snaž­te se v nich vy­růst pro po­sílení církve.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček