Ekumenický1. Korintským14,11

1. Korintským 14:11

Ak však ne­poz­nám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzin­com, a ten, čo hovorí, bude cudzin­com pre mňa.


Verš v kontexte

10 Vo svete je pred­sa toľko roz­ličných jazykov, a ani jeden nie je bez slov. 11 Ak však ne­poz­nám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzin­com, a ten, čo hovorí, bude cudzin­com pre mňa. 12 Tak aj vy, keďže sa hor­livo usilujete o duchovné dary, usiluj­te sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cir­kvi.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

11 keby som tedy ne­znal moci čiže smys­lu hlasu, budem tomu, kto hovorí, bar­barom, a ten, kto hovorí, bude u mňa bar­barom.

Evanjelický

11 Keď teda ne­poz­nám zmysel hlasu, budem cudzin­com tomu, čo hovorí, a ten, čo hovorí, bude mne cudzin­com.

Ekumenický

11 Ak však ne­poz­nám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzin­com, a ten, čo hovorí, bude cudzin­com pre mňa.

Bible21

11 Mluví-li však někdo řečí, které ne­ro­zumím, zůstane­me je­den druhé­mu cizin­cem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček