Ekumenický1. Korintským14,10

1. Korintským 14:10

Vo svete je pred­sa toľko roz­ličných jazykov, a ani jeden nie je bez slov.


Verš v kontexte

9 Tak aj vy, ak ne­vydávate jazykom zrozumiteľné slová, ako možno po­znať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vet­ra. 10 Vo svete je pred­sa toľko roz­ličných jazykov, a ani jeden nie je bez slov. 11 Ak však ne­poz­nám zmysel reči, pre toho, kto hovorí, budem cudzin­com, a ten, čo hovorí, bude cudzin­com pre mňa.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

10 Tak mnoho je, keby prišlo na to, rôz­nych zvukov na svete, a nič nie je bez zvuku;

Evanjelický

10 Veď kto vie, koľko roz­ličných rečí je na svete, a ani jed­na [z nich] (nie je) bez hlasu.

Ekumenický

10 Vo svete je pred­sa toľko roz­ličných jazykov, a ani jeden nie je bez slov.

Bible21

10 Na světě je ko­ne­ckon­ců to­lik různých řečí a žádná z nich není beze smys­lu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček