Ekumenický1. Korintským14,1

1. Korintským 14:1

Usiluj­te sa o lásku, no hor­livo hľadaj­te aj duchov­né dary, naj­mä však aby ste prorokovali.


Verš v kontexte

1 Usiluj­te sa o lásku, no hor­livo hľadaj­te aj duchov­né dary, naj­mä však aby ste prorokovali. 2 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Ni­kto mu totiž nerozumie, mocou Ducha hovorí tajom­stvá. 3 Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, po­vzbudzuje a po­tešuje.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

1 Stíhaj­te lás­ku a snažte sa hor­live o duchov­né dary, ale viacej, aby ste prorokovali.

Evanjelický

1 Usiluj­te sa o lás­ku a hor­lite za duchov­né dary, naj­mä však, aby ste prorokovali.

Ekumenický

1 Usiluj­te sa o lásku, no hor­livo hľadaj­te aj duchov­né dary, naj­mä však aby ste prorokovali.

Bible21

1 Násle­duj­te lás­ku, hor­lete po du­chovních da­rech, nej­více však, abys­te pro­ro­kova­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček