Ekumenický1. Korintským1,9

1. Korintským 1:9

Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána.


Verš v kontexte

8 On vás bude upevňovať až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána. 10 Na­pomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Kris­ta, aby ste hovorili jed­nomyseľne a neboli medzi vami rozt­ržky, ale aby ste boli zjed­notení v tom is­tom zmýšľaní i úsud­ku.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Ver­ný je Bôh, skr­ze ktorého ste po­volaní v obecen­stvo jeho Syna Ježiša Kris­ta, našeho Pána.

Evanjelický

9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána.

Ekumenický

9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána.

Bible21

9 Bůh je věrný. On sám vás po­vo­lal ke spo­lečen­ství se svým Synem Ježíšem Kri­stem, naším Pánem!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček