Ekumenický1. Korintským1,8

1. Korintským 1:8

On vás bude upevňovať až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

7 nechýba vám nijaký dar milos­ti, kým čakáte na zjavenie nášho Pána Ježiša Kris­ta. 8 On vás bude upevňovať až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta. 9 Ver­ný je Boh, ktorý vás po­volal do spoločen­stva svoj­ho Syna Ježiša Kris­ta, nášho Pána.

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ktorý vás aj upev­ní a za­chová až do kon­ca, bez­úhon­ných v deň našeho Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

8 On vás aj utvr­dí až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

8 On vás bude upevňovať až do kon­ca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

8 Ten vás bude po­si­lovat až do kon­ce, aby vám v den naše­ho Pá­na Ježíše Krista ne­bylo co vy­tknout.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček